نوشته

همه چیز از همه کس

پدران تاریخ و علوم

نام

لقب

آدام اسمیت

پدر علم اقتصاد

ارسطو

پدر فلسفه

اقلیدس

پدر هندسه

بتهوون

پدر موسیقی

بقراط

پدر علم پزشکی

خوارزمی

پدر علم جبر

لومیر

پدر سینما

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 11:46  توسط باران  |